web analytics
Stiri

Cafeneaua socială, ediția 1 – Prezentarea programului de finanțare United Way, 9 februarie 2017

Asociația CRIES în colaborare cu Fundația United Way a lansat pe data de 9 februarie 2017 Cafeneaua socială. Aceasta reprezintă un program de dezvoltare profesională și promovare a networking-ului social, adresat angajaților și voluntarilor din instituții publice și organizații neguvernamentale.

Programul presupune organizarea unor întâlniri tematice și schimburi de experiență pe teme de interes în domeniul social. Subiectele sunt identificate prin discuții cu actori din domeniul social, pentru fiecare tematică fiind invitate persoane resurse.

Întâlnirile vor fi organizate lunar, în a doua zi de joi a lunii, intervalul orar 13.00-15.00. Acestea se vor desfășura la Reciproc Cafe, strada Mărășești, nr 14 (vis-a-vis de Parcul Botanic).

Subiectele propuse pentru următoarele luni sunt:
- 9 februarie 2017: Oportunități de finanțare a proiectelor sociale: prezentarea programului de finanțare lansat de United Way România, moderator Ada Gabor, Fundația United Way România ;

- 9 martie 2017: Prezentarea Strategiei servicilor sociale a Primăriei Municipiului Timișoara, moderator Angela Ciupa-Rad, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

- 13 aprilie 2017: Oportunități de susținere a parcursului de inserție profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile, moderator Mihaela Vețan, Asociația CRIES;

- 11 mai 2017: Economia socială – premize de dezvoltare la nivel local, moderator Mihaela Vețan, Asociația CRIES;

- 8 iunie 2017: Dezvoltarea de parteneriate sustenabile în domeniul social, moderator Ada Gabor, Fundația United Way România

Participarea la întâlniri se realizează în mod gratuit, în limita locurilor disponibile, de maxim 20 de locuri/întâlnire.

Lansare grup de lucru în sprijinul persoanelor fără adăpost, 31 ianuarie 2017

În data de 31 ianuarie 2017, asociația CRIES a organizat în parteneriat cu Direcția de Aistență Socială Comunitară Timișoara o întâlnire de lucru pe tema persoanelor fără adăpost. La întâlnire au participat reprezentanți ai mai multor organizații neguvernamentale, grupuri informale de cetățeni și persoane fără adăpost.

Au fost discutate câteva propuneri de acțiune la nivel local, precum:
- Constituirea unui grup de auto-reprezentare a persoanelor străzii, care ulterior să se constituie într-o organizaţie ne-guvernamentală a persoanelor fără adăpost din Timișoara;
- Realizarea unei reviste a persoanelor fără adăpost;
- Dezvoltarea fondului locativ comunitar: în care se pot colecta sponsorizări private şi fonduri publice, astfel încât din acest fond să se poată plăti pentru o perioadă determinată de timp costurile cu chiria/întreţinerea pentru persoane aflate în risc de evacuare;
- Dezvoltarea unui program de economie socială specializat pentru categoria persoanelor fără adăpost din Timişoara (gen ateliere protejate): se poate avea în vedere colaborarea cu Federaţia Caritas şi Fundaţia Timişoara ’89;
- Dezvoltarea unor servicii sociale de zi pentru persoanele străzii: pe baza OUG nr. 34/2006 Primăria Timişoara ar putea finanţa dezvoltarea acestui serviciu de către ONG-uri (în prezent, în Timişoara nu există ONG acreditat pentru oferirea de servicii sociale de zi pentru persoanele străzii) ;
- Identificarea unui jurist/avocat care să ofere gratuit servicii de consiliere juridică pentru oamenii străzii;
- Dezvoltarea unor acţiuni comune de lobby şi advocacy pe următoarele teme: (1) creşterea numărului de locuinţe sociale din Timişoara; (2) înfiinţarea unui centru socio-medical în Timişoara; (3) alocarea de spaţii pentru dezvoltarea servicilor sociale.

Persoanele care doresc să afle mai multe informații despre cum pot contribui la implementarea acestor acțiuni, pot trimite un mesaj la adresa mihaela.vetan@cries.ro.

Foto: Adriana Simu

Grup de lucru

Solidaritate cu oamenii fără adăpost!, 14 ianuarie 2017

Asociația CRIES în parteneriat cu Reciproc Cafe a organizat în data de 14 ianuarie 2017 o acțiune umanitară în sprijinul persoanelor fără adăpost din Timișoara. În cadrul campaniei au fost colectate:

- Geci/haine de iarnă 25 bucăți
- Pulovăre de iarnă 61 bucăți
- Fulare 26 bucăți
- Mănuși 7 perechi
- Indispensabili și pijama 35 perechi;
- Pantaloni 24 perechi;
- Șosete și ciorapi 103 perechi;
- Lenjerie pat 50 bucăți;
- Maiouri 22 bucăți;
- Lenjerie intimă 40 bucăți;
- Sutiene 2 bucăți;
- Cămăși de corp+tricouri 61 bucăți;
- Căciuli 14 bucăți;
- Pături 14 bucăți;
- Perne 9 bucăți;
- Plapumă 1 bucată;
- Prospoape 10 bucăți;
- Încălțăminte 6 perechi.

Produsele au fost predate în data de 17.01.2017, la centrul social de pe strada Telegrafului, nr 8. Totodată, s-a colectat suma de 1062 de lei, care va fi predată Centrului Social pentru achiziționarea de produse, în acord cu nevoile beneficiarilor.

Solidaritate cu oamenii fara adapost

Întâlnire de lansare a proiectului internațional TVET, 30 noiembrie 2016, Roma

În data de 30 noiembrie 2016 s-a organizat la Roma întâlnirea de lansare a proiectului Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula innovation, co-finanțat prin programul Erasmus+. Proiectul se derulează în perioada 2016-2018, fiind implementat printr-un parteneriat transnațional, format din următoarele organizații: APDES – Portugalia (lider de parteneriat), ASPECT- Management and Intercultural Relations – Bulgaria, CRIES – România; Institouto Anaptixis Epicheirimatikotitas Astiki Etaireia – Grecia, Glafka s.r.o – Republica Cehă, Solidarius Italia s.a.s – Italia, Technologie-Netzwerk Berlin e.V. – Germania, RIPESS Europe – Luxemburg.

Obiectivul principal al proiectului se referă la promovarea economiei sociale și solidare în curicula europeană din învățământul de tip TVET (învățământul profesional și tehnic). Ne propunem dezvoltarea unui program de formare comprehensiv, care să permită dezvoltarea profesională a tinerei generații, prin integrarea unor modele și paradigme socio-economice alternative, atât în ceea ce privește informații dar și atitudini.

Proiectul are la bază două premize importante:

(1) Economia socială și solidară ca model socio-economic alternativ:

Economia socială și solidară se afirmă tot mai mult ca un model socio-economic vibrant și promițător în UE și în diferite părți ale lumii. Economia socială și solidară își are rădăcinile în valori și prcatici incluzive, incluzâbd organizațile celui de-al treilea sector, precum: întreprinderi sociale, mișcări și certățeni ce dezvoltă alternative la diferitele fațete ale crizei cu care ne confruntăm (creșterea inegalităților sociale, descreșterea practicilor democratice, creșerea șomajului structural, pierderea coeziunii sociale, provocări ale mediului înconjurător, migrări forțate etc). Paradigma economică dominantă nu mai poate oferi răspunsuri pentru aspirațile profunde ale oamenilor și planetei, fapt ce face necesar un model sustenabil, bazat pe reciprocitate și solidaritate .

(2) Învățământul profesional și tehnic (TVET) ca instrument pentru schimbare socială:

O schimbare de paradigmă necesită o schimbare în conștiință. Acesta este motivul pentru care educația și formarea constituie o parte fundamentală a acestui proces – și mai ales TVET, cu un mare potențial de a transforma generațiile mai tinere în cetățeni și profesioniștii care sunt mai informați și conștienți, precum și mai capabilă să facă față provocărilor societale actuale.

Credem că este necesar ca tematica economiei sociale și solidare să fie abordată și prin învățământul TVET (secundar și non-terțiar), ca un accent pe competențe, dezvoltare profesională și abilități transversale. Programele TVET trebuie să fie inovatoare, în scopul de a răspunde la piața muncii contemporane și provocări sociale prezente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. identificarea oportunităților și constrângerilor existente pentru a introduce economia socială și solidară în curriculum TVET, la nivel european și național;
2. dezvoltarea unui pachet de training privind economia socială și solidară;
3. promovarea includerii unor module de economie socială și solidară în curricula IVET (activitate de advocay la nivel european și național).

În cadrul proiectului există mai multe grupuri țintă specifice, după cum urmează:

- furnizorii de formare de la nivel local, național și european în domeniul TVET, care furnizează cursuri de economie, management și asistență socială în învățământul secundar și nu superior;
- organizații locale, naționale și europene implicate în economia socială și solidară;
- decidenți politici de la nivel local, național și european;
- participanții la cursurile de economie socială și solidară.

Întâlnire de finalizare a proiectului Be part of CSA!, 21-23 noiembrie 2016, Timișoara

În perioada 21-23 noiembrie 2016 asociația CRIES a organizat la Timișoara ultima întâlnire de lucru în cadrul proiectului Be part of CSA!,întâlnire la care au participant persoane din 7 țări europene: Italia, Franța, Germania, Polonia, Republica Cehă, România, Ungaria. În cadrul întâlnirii s-au analizat principalele rezultate obținute, dar și posibilitatea de multiplicare a acestora la nivel european. Programul de training Be part of CSA! va fi implementat sub formă pilot și în alte țări europene. Mai multe organizații s-au arătat interesate totodată să traducă broșura și filmul realizate în cadrul proiectului.

Reamintim că principalele rezultate obținute în cadrul proiectulu au fost:

- dezvoltarea unui program modular de formare (4 module) referitoare la agricultura susținută de comunitate și modalități de dezvoltare a acesteia;
- testarea programului de formare și facilitarea schimbului de experiență între cursanți cu background diferit (consumatori, producători);
- realizarea unor materiale de training și informare, care vor permite multiplicarea programului de formare (broșura Be part of CSA!, filmul de promovare a agriculturii susținute de comunitate).

Proiectul Be part of CSA! este co-finanțat prin programul Erasmus+, în perioada noiembrie 2014-noiembrie 2016. Asociația CRIES a fost partener național, în calitate de promotor în România al parteneriatelor de solidaritate ASAT (parteneriate înscrise în familia agriculturii susținute de comunitate).