web analytics
Stiri

Selectăm participanţi pentru pilotarea unui program internaţional de formare în domeniul economiei sociale şi solidare

Asociaţia CRIES, în calitate de partener naţional al proiectului Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula innovation, lansează procesul de selecţie a unui număr de 6 tineri, care vor avea posibilitatea să participe la un program de training în domeniul economiei sociale şi solidare.

Trainingul este dezvoltat la nivel internaţional prin implicarea unor specialişti din 7 ţări europene, urmărind adaptarea conţinutului şi a metodelor de învăţare la nevoile tinerilor. Trainingul conţine 3 module diferite, după cum urmează:

Modulul 1: Valorile şi principiile economiei sociale şi solidare, 11-15 Septembrie 2017, Praga (Republica Cehă). Acest modul se va focusa pe relevanţa conceptului de economie socială şi solidară, cu accent privind studiile de caz care să evidenţieze valorile şi principiile practicilor economice alternative;

Modulul 2: Managment democratic în economia socială şi solidară, 18-22 Septembrie 2017, Larissa (Grecia). Acest modul se va focusa pe prezentarea modelului de management democratic, cum funcţionează acesta, care sunt beneficiile şi contribuţia la dezvoltarea organizaţiilor din economia socială şi solidară;

Modulul 3: Finanţarea etică şi solidară şi alte resurse în sprijinul economiei sociale şi solidare, 18-22 Septembrie 2017, Plovdiv (Bulgaria). În cadrul acestui modul se va realiza o introducere cu privire la conceptul de finanţare etică şi solidară şi a diferitelor practici existente la nivel european. Se va explicita diferenţa dintre aceste practici şi cele convenţionale de finanţare, analizând beneficiile aduse pentru indivizi, comunităţi şi teritorii.

Asociaţia CRIES lansează procesul de selecţie a unui număr de 6 participanţi, care vor participa la sesiunile de formare (2 persoane/sesiune). Persoanele interesate să participe la unul dintre aceste module de formare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani;

- să aibă cunoştinţe de limba engleză (trainingul se va desfăşura în limba engleză);

- să aibă interes demonstrat într-unul dintre următoarele domenii: economie socială şi solidară, învăţământ profesional şi tehnic, etică/filozofie aplicată, ştiinţe sociale, managementul organizaţilor neguvernamentale;

- să aibă interes pentru a participa la un schimb de experienţă într-un mediu multicultural;

- să aibă disponibilitatea de a participa timp de 5 zile la modulul de formare într-una din următoarele ţări: Republica Cehă, Grecia şi Bulgaria (în funcţie de modulul de formare selectat).

În procesul de selecţie se va acorda un punctaj suplimentar persoanelor implicate în activităţi de voluntariat în domeniul economiei sociale şi solidare.

Asociaţia CRIES va acoperi costurile de deplasare, cazare şi masă pentru cele 6 persoane selectate în vederea participării.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un CV, o scrisoare de intenţie şi o scrisoare de recomandare la adresa mihaela.vetan@cries.ro, până la data de 15 iulie 2017. CV-ul şi scrisoarea de intenţie trebuie realizate în limba engleză, fiind necesar să se precizeze şi modulul de formare preferat de candidat. Persoanele selectate vor fi contactate pentru stabilirea unui interviu.

Asociaţia CRIES este împotriva restrângerii facilităţilor financiare pentru unităţile protejate

CRIES se alătură organizaţiilor neguvernamentale care se opun modificării Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul renunţării la facilitatea ca instituţiile şi companiile care au peste 50 de angajaţi să achiziţioneze produse şi servicii de la unităţile protejate.

“Prin modificarea acestei legi, s-ar renunța la una dintre cele mai bune măsuri care au existat în România pentru crearea de locuri de muncă asistate. Implementarea nu a fost perfectă, dar a fost un instrument funcțional, care a contribuit la crearea unor locuri de muncă sustenabile și la dezvoltarea unor parteneriate mai largi între unitățile protejate și companii convenționale (și poate și la reducerea unor prejudecăți față de persoanele cu handicap). În România nu există măsuri specifice de suport al întreprinderilor sociale de inserție, care încadrează persoane din grupuri vulnerabile. Legea 448/2006 stabilea însă un cadru coerent de sprijin pentru unitățile protejate, care încadrau persoane cu handicap. Noi speram ca în anii viitori vom reuși să extindem măsurile de suport pentru alte structuri de economie socială, niciodată nu ne-am gândit că ar fi posibil să renunțăm la ceea ce funcționează bine
“, Mihaela Veţan, preşedinte Asociaţia CRIES.

În articolul următor se prezintă mai detaliat care ar fi impactul acestei modificări : http://www.romaniacurata.ro/in-prima-zi-de-lucru-guvernul-social-democrat-vrea-sa-concedieze-2000-de-persoane-cu-dizabilitati/.

Zilele economiei sociale și solidare, Timișoara, 2017

Luna Mai este luna economiei sociale, declarată oficial atât în România, cât și în mai multe state europene.

La Timișoara vom dedica o săptămână întreagă acestui subiect și vom aborda atât potențialul sectorului, cât și probleme cu care ne confruntăm.

Ești interesat de subiecte precum întreprinderi sociale, cooperative, impact social pozitiv, economie colaborativă? Dacă da, cu siguranță vei găsi un eveniment care să ți se potrivească.

Propunem activități care să faciliteze schimbul de informații și practici. Dorim să dezvoltăm o mai bună cunoaștere colectivă a sectorului.

Economia socială și solidară reprezintă un sector care poate aduce beneficii multiple pentru comunitate: incluziunea persoanelor vulnerabile în activități economice, creșterea participării cetățenilor atât în economie cât și în viața publică, dezvoltarea capitalului social și a legăturilor dintre membrii comunității, promovarea inovației sociale.

Încurajăm participarea la evenimente atât a colegilor cu experiență, cât și a persoanelor care sunt doar intreresate de aceste subiecte, fără a avea o experiență practică.

La majoritatea evenimentelor propuse în program, numărul de participanți este limitat, participarea putându-se realiza doar pe baza înscrierii prealabile.

Înscrierile se fac prin completarea formularului de la linkul de mai jos, până cel târziu sâmbătă, 06 mai, ora 10.00.

https://goo.gl/forms/bUEIJ96xBCoXWOwQ2

Evenimentul este organizat cu sprijinul partenerilor, fără existența unei finanțări specifice, dar cu o generoasă împărtășire de timp și experiență din partea tuturor celor implicați.

Parteneri instituționali: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, Facultatea de Sociologie si Psihologie, Departamentul de Sociologie – Universitatea de Vest Timișoara.

Parteneri din partea societății civile: Ambasada, ASAT, Ashoka România, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara, RECIPROC, Wash Away.

Programul complet al evenimentelor poate fi consultat aici.

CRIES susţine promovarea economiei sociale şi solidare în învăţământul profesional şi tehnic, 25 aprilie 2017

În data de 25 aprilie 2017, Asociaţia CRIES a organizat în Timişoara primul workshop de prezentare a proiectului Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula innovation.

În cadrul întâlnirii s-a prezentat participanţilor o analiză realizată în cadrul proiectului cu privire la oportunităţile şi constrângerile privind promovarea unor module de economie socială şi solidară în cadrul învăţământului de tip profesional şi tehnic. Mapping opportunities and constraints for affirming Social Solidarity Economy (SSE) in Initial Vocational Education and Training (IVET) curricula este un document ce prezintă o analiză naţională pentru 7 ţări europene (Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Republica Cehă, România, Portugalia), dar şi o serie de date comparative.

Participanţii la întâlnire au concluzionat că există o serie de premise pozitive pentru pilotarea unor module de economie socială şi solidară, în colaborare cu furnizorii de formare implicaţi în învăţământul profesional şi tehnic.

În acest sens, se are în vedere identificarea unor şcoli pilot şi a unor structuri de economie socială care să lucreze împreună pentru implementarea unor module de economie socială şi solidară şi a unor programe de practică specifice.

Persoanele interesate să afle mai multe informaţii despre acest proiect o pot contacta pe doamna Mihaela Veţan, la adresa de email: mihaela.vetan@cries.ro sau la numărul de telefon 0741-232602.

Asociația CRIES susține Scrisoarea de protest împotriva evacuării Centrului Caracuda

Asociația CRIES s-a alăturat organizațiilor neguvernamentale care și-au exprimat indignarea față de decizia Primăriei Sectorului 5 de a evacua Centrul Caracuda, singurul centru dedicat serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri pentru persoane dependente de droguri din Ferentari.

Documentul integral al Scrisorii de protest poate fi consultat aici: http://www.cries.ro/wp-content/uploads/2017/04/Scrisoare-de-protest-împotriva-deciziei-de-evacuare-a-centrului-Caracuda.pdf