web analytics
Stiri

Întâlniri deliberative cu cetățenii în grupuri omogene

În cadrul proiectului  Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active, în cursul lunii septembrie  vor avea loc întâlnirile în grupurile omogene cu peste o mie de cetățeni, pentru colectarea criteriilor de bunăstare ce vor sta la baza Planurilor Locale de Incluziune Socială din fiecare centru de implementare.

.

întâlnire deliberativă cu un grup de studenți

Implică-te acum! (clic pentru vizualizarea mesajului)

a

Prezentare generală a demersului şi a metodologiei SPIRAL

Obiectivul principal: dezvoltarea în 8 oraşe din România a unor demersuri de coresponsabilitate socială (susţinând dezvoltarea unorteritorii de coresponsabilitate[1]).

Procesul se desfășoară pe două niveluri principale de intervenţie:

  • întărirea proceselor de incluziune socială existente, în sprijinul persoanelor marginalizate social;
  • trecerea de la procese de incluziune socială la cele de promovare a coeziunii sociale, în beneficiul tututor membrilor societăţii.

Instrumentul principal de lucru folosit în cadrul acestui demers este cel al dialogului social, înţeles ca dialog între toţi actorii relevanţi dintr-o comunitate, care doresc să se implice în dezvoltarea comunităţii sub forma unui teritoriu de coresponsabilitate.

Metodologia folosită în acest proiect este dezvoltată de Consiliul Europei și urmărește construirea indicatorilor de bunăstare prin implicarea cetăţenilor şi a comunităţilor locale[2]. Dezvoltarea acestei metodologii are la baza preocuparea Consiliului Europei de definire şi măsurare a coeziunii sociale.

Consiliul Europei defineşte coeziunea socială drept „capacitate a unei societăţi de a asigura bunăstare pentru toţi membrii săi, prin reducerea disparităţilor la minimum şi evitarea marginalizării, de a gestiona diferenţele şi de a oferi mijloace pentru a asigura protecţia socială tuturor membrilor săi”. Coeziunea socială este deci un concept politic esenţial pentru realizarea celor 3 valori fundamentale promovate de către Consiliul Europei: drepturile omului, democraţia şi statul de drept. Societăţile divizate şi inegale nu sunt numai injuste, dar ele nici nu pot asigura stabilitate pe termen lung.[3]

Rolul întâlnirilor cu grupurile omogene de cetăţeni în vederea elaborării indicatorilor de bunăstare

Întâlnirile cu grupurile omogene de cetăţeni reprezintă prima etapă din procesul deliberativ de construire a indicatorilor de bunăstare şi a Planului Local de Acţiune. Prin urmare, activitatea moderatorilor are o importanţă majoră pentru acurateţea întregului demers.

Rolul esenţial al primei întâlniri cu cetăţenii în vederea exprimării criteriilor de bunăstare:

  • cetăţenii sunt informaţi de particularităţile şi finalitatea demersului, fiind invitaţi să se implice pe parcursul diferitelor etape de implementare;
  • cetăţenii îşi exprimă principalele idei cu privire la bunăstare, răspunsuri care stau la baza tuturor rezultelor viitoare ale demersului (analize locale, construirea Planului Local de Acţiune, construirea indicatorilor de bunăstare).

[1] Teritoriul de coresponsabilitate este un teritoriu (municipalitate sau ansamblu de municipalităţi)  în care este demarat un proces de dezvoltare a unor noi forme de co-responsabilitate a actorilor colectivi şi a cetăţenilor pentru asumarea schimbările necesare în vederea asigurării bunăstării tuturor, inclusiv a generaţiilor viitoare, într-o manieră inclusivă şi echitabilă.

[2] România este prima ţară din Europa Centrală şi de Est care aplică această metodologie, Timişoara fiind primul oraş din România în care a fost implementată metodologia încă din faza de pilotare a acesteia (2007-2009). În prezent, demersul este implementat la nivel internaţional: Mulhouse (Franţa), Paris (Franţa), Trento (Italia), Insula Capul Verde, Montijo (Portugalia), 20 de comunităţi din Regiunea Walonă (Belgia) etc.

[3] cf. Noua Strategie şi Planul de Acţiune al Consililui Europei în domeniul Coeziunii Sociale, 2010, pagina 2.

S-au încheiat conferințele de prezentare a proiectului Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale

 

Conferințele s-au derulat sub titlul Economia socială – Instrument de promovare a incluziunii sociale și a cetățeniei active. 
Descarcă prezentarea aici:
Modele buna practica ES_prezentare demers
ConcluziiDocumentCadru


a
Calendarul conferințelor:
Iași, 14 iulie
Arad, 18 iulie
Oradea, 18 iulie
Cluj-Napoca, 20 iulie
Sibiu, 21 iulie
Timișoara, 26 iulie
București, 28 iulie
Odorheiu Secuiesc, 02 august

Newsletter nr.3/apr-iun11. Modele de buna practica in domeniul incluziunii sociale

Am lansat numărul 3 al buletinului informativ din cadrul proiectului Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale, proiect implementat în Timisoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Odorheiu Secuiesc, Iași și București.

Pentru consultare, clic pe imagine sau AICI.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghidul metodologic SPIRAL. Suport pentru întâlnirile cu cetățenii în grupurile omogene

Ghidul pentru transferul Metodologiei SPIRAL (Societal Progress Indicators and Responsibilities for ALL), dezvoltată de Direcţia de Coeziune Socială a Consiliului Europei a fost distribuit către membrii GLA implicați în activitățile de moderare a întâlnirilor cu cetățenii din luna septembrie.

GHID METODOLOGIC – Dezvoltarea concertată a indicatorilor de bunăstare (Cuprins)