web analytics
Rolul Dialogului Social în Dezvoltarea Incluziunii Sociale Active

CRIES, în parteneriat cu Platforma Europeană a Iniţiativelor Etice şi Solidare IRIS şi asociaţiile Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL şi Reper 21, desfăşoară proiectul strategic Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European şi este prevăzut să se deruleze la nivel naţional, în perioada 2010-2013.

Prezentare Generală

 I.Obiectivul general:

Creşterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului social între diverşi actori ai societăţi (parteneri sociali, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi mediul economic, instituţii publice, cetăţeni).

II. Obiective specifice:

Obiectivul 1: Creşterea capacităţii actorilor implicaţi in domeniul incluziunii sociale (personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al partenerilor sociali, personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, personal al camerelor de comerţ şi industrie, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor) de a colabora în vederea dezvoltării Planurilor Locale de Incluziune Socială, pe parcursul a 36 de luni de proiect;

Obiectivul 2: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a unor metode de bună practică în domeniul incluziunii sociale în vederea facilitării integrării socio-profesioanle a persoanelor marginalizate social, pe parcursul a 36 de luni de proiect;

Obiectivul 3: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice în rândul a 160 de parteneri sociali si organizatii neguvernamentale de a dezvolta masuri/proiecte inovatoare în domeniul incluziunii sociale active, pe parcursul a 12 luni.

 

mai multe informații aici