web analytics
Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale

Proiectul Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale este dezvoltat de către CRIES în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS și asociațiile Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL şiIntegra România. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European şi se derulează în perioada 2010-2013. Localitățile în care se implementează proiectul sunt Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Odorheiu Secuiesc, Iași și București.
Obiectivul principal este dezvoltarea economiei sociale în România ca instrument de promovare a incluziunii sociale şi a cetăţeniei active.

Premiza principală de lucru: economia socială are un impact semnificativ în promovarea incluziunii sociale prin crearea de locuri de muncă, creşterea autonomiei persoanelor din grupuri vulnerabile, creşterea coeziunii sociale la nivel local, promovarea unor roluri active în rândul cetăţenilor.

 

citește mai multe informații aici