web analytics
Tinerii din învățământul profesional și tehnic au nevoie de competențe și experiențe de învățare care să le permită să se adapteze provocărilor sociale globale

Asociația CRIES face parte dintr-un consorțiu de organizații europene, care analizează oportunitatea și condițiile dezvoltării unor programe educaționale privind economia socială și solidară pentru tinerii din învățământul profesional și tehnic.

Într-o societate marcată de provocări sociale legate de încălzirea globală, degradarea mediului, migrație, pauperizarea muncitorilor și creșterea inegalităților sociale, considerăm că rolul sistemului educațional este și de a dezvolta o serie de competențe “generale”, “transversale”, care să le permită tinerilor să inoveze și să facă față acestor schimbări.

Credem că este important ca tinerii să aibă acces la informații și exeperiențe de cunoaștere legate de modele alternative de dezvoltare, referitoare la practici de consum și producție sustenabile, la forme de organizare a muncii mai democratice, la modele de afaceri care urmăresc profitul social.

Primul rezultat obținut în cadrul proiectului a fost prezentat spre consultare, acesta cuprinzând o analiză referitoare la programele educative în domeniul economiei sociale și solidare identificate în prezent, precum și competențe necesare formatorilor din domeniul economiei sociale. În România, programele de formare în domeniul economiei sociale și solidare, adresate tinerilor din mediul preuniversitar, sunt exclusiv cele non-formale, desfășurate de către organizații neguvernamentale. Pentru specialiști și persoane interesate de management social există 3 tipuri de cursuri de formare acreditate, de scurtă durată. Pentru absolvenții de cursuri universitare, există 2 masterate în domeniul economiei sociale, disponibile la Timișoara și Cluj-Napoca.

Concluzii referitoare la situația identificată la nivelul celor 6 țări implicate în proiect pot fi consultate aici. Informații detaliate despre situația din România pot fi consultate aici.