web analytics
Selectăm participanţi pentru pilotarea unui program internaţional de formare în domeniul economiei sociale şi solidare

Asociaţia CRIES, în calitate de partener naţional al proiectului Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula innovation, lansează procesul de selecţie a unui număr de 6 tineri, care vor avea posibilitatea să participe la un program de training în domeniul economiei sociale şi solidare.

Trainingul este dezvoltat la nivel internaţional prin implicarea unor specialişti din 7 ţări europene, urmărind adaptarea conţinutului şi a metodelor de învăţare la nevoile tinerilor. Trainingul conţine 3 module diferite, după cum urmează:

Modulul 1: Valorile şi principiile economiei sociale şi solidare, 11-15 Septembrie 2017, Praga (Republica Cehă). Acest modul se va focusa pe relevanţa conceptului de economie socială şi solidară, cu accent privind studiile de caz care să evidenţieze valorile şi principiile practicilor economice alternative;

Modulul 2: Managment democratic în economia socială şi solidară, 18-22 Septembrie 2017, Larissa (Grecia). Acest modul se va focusa pe prezentarea modelului de management democratic, cum funcţionează acesta, care sunt beneficiile şi contribuţia la dezvoltarea organizaţiilor din economia socială şi solidară;

Modulul 3: Finanţarea etică şi solidară şi alte resurse în sprijinul economiei sociale şi solidare, 18-22 Septembrie 2017, Plovdiv (Bulgaria). În cadrul acestui modul se va realiza o introducere cu privire la conceptul de finanţare etică şi solidară şi a diferitelor practici existente la nivel european. Se va explicita diferenţa dintre aceste practici şi cele convenţionale de finanţare, analizând beneficiile aduse pentru indivizi, comunităţi şi teritorii.

Asociaţia CRIES lansează procesul de selecţie a unui număr de 6 participanţi, care vor participa la sesiunile de formare (2 persoane/sesiune). Persoanele interesate să participe la unul dintre aceste module de formare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani;

- să aibă cunoştinţe de limba engleză (trainingul se va desfăşura în limba engleză);

- să aibă interes demonstrat într-unul dintre următoarele domenii: economie socială şi solidară, învăţământ profesional şi tehnic, etică/filozofie aplicată, ştiinţe sociale, managementul organizaţilor neguvernamentale;

- să aibă interes pentru a participa la un schimb de experienţă într-un mediu multicultural;

- să aibă disponibilitatea de a participa timp de 5 zile la modulul de formare într-una din următoarele ţări: Republica Cehă, Grecia şi Bulgaria (în funcţie de modulul de formare selectat).

În procesul de selecţie se va acorda un punctaj suplimentar persoanelor implicate în activităţi de voluntariat în domeniul economiei sociale şi solidare.

Asociaţia CRIES va acoperi costurile de deplasare, cazare şi masă pentru cele 6 persoane selectate în vederea participării.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un CV, o scrisoare de intenţie şi o scrisoare de recomandare la adresa mihaela.vetan@cries.ro, până la data de 15 iulie 2017. CV-ul şi scrisoarea de intenţie trebuie realizate în limba engleză, fiind necesar să se precizeze şi modulul de formare preferat de candidat. Persoanele selectate vor fi contactate pentru stabilirea unui interviu.