web analytics
Lansare grup de lucru în sprijinul persoanelor fără adăpost, 31 ianuarie 2017

În data de 31 ianuarie 2017, asociația CRIES a organizat în parteneriat cu Direcția de Aistență Socială Comunitară Timișoara o întâlnire de lucru pe tema persoanelor fără adăpost. La întâlnire au participat reprezentanți ai mai multor organizații neguvernamentale, grupuri informale de cetățeni și persoane fără adăpost.

Au fost discutate câteva propuneri de acțiune la nivel local, precum:
- Constituirea unui grup de auto-reprezentare a persoanelor străzii, care ulterior să se constituie într-o organizaţie ne-guvernamentală a persoanelor fără adăpost din Timișoara;
- Realizarea unei reviste a persoanelor fără adăpost;
- Dezvoltarea fondului locativ comunitar: în care se pot colecta sponsorizări private şi fonduri publice, astfel încât din acest fond să se poată plăti pentru o perioadă determinată de timp costurile cu chiria/întreţinerea pentru persoane aflate în risc de evacuare;
- Dezvoltarea unui program de economie socială specializat pentru categoria persoanelor fără adăpost din Timişoara (gen ateliere protejate): se poate avea în vedere colaborarea cu Federaţia Caritas şi Fundaţia Timişoara ’89;
- Dezvoltarea unor servicii sociale de zi pentru persoanele străzii: pe baza OUG nr. 34/2006 Primăria Timişoara ar putea finanţa dezvoltarea acestui serviciu de către ONG-uri (în prezent, în Timişoara nu există ONG acreditat pentru oferirea de servicii sociale de zi pentru persoanele străzii) ;
- Identificarea unui jurist/avocat care să ofere gratuit servicii de consiliere juridică pentru oamenii străzii;
- Dezvoltarea unor acţiuni comune de lobby şi advocacy pe următoarele teme: (1) creşterea numărului de locuinţe sociale din Timişoara; (2) înfiinţarea unui centru socio-medical în Timişoara; (3) alocarea de spaţii pentru dezvoltarea servicilor sociale.

Persoanele care doresc să afle mai multe informații despre cum pot contribui la implementarea acestor acțiuni, pot trimite un mesaj la adresa mihaela.vetan@cries.ro.

Foto: Adriana Simu

Grup de lucru