web analytics
Întâlnire de lansare a proiectului internațional TVET, 30 noiembrie 2016, Roma

În data de 30 noiembrie 2016 s-a organizat la Roma întâlnirea de lansare a proiectului Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula innovation, co-finanțat prin programul Erasmus+. Proiectul se derulează în perioada 2016-2018, fiind implementat printr-un parteneriat transnațional, format din următoarele organizații: APDES – Portugalia (lider de parteneriat), ASPECT- Management and Intercultural Relations – Bulgaria, CRIES – România; Institouto Anaptixis Epicheirimatikotitas Astiki Etaireia – Grecia, Glafka s.r.o – Republica Cehă, Solidarius Italia s.a.s – Italia, Technologie-Netzwerk Berlin e.V. – Germania, RIPESS Europe – Luxemburg.

Obiectivul principal al proiectului se referă la promovarea economiei sociale și solidare în curicula europeană din învățământul de tip TVET (învățământul profesional și tehnic). Ne propunem dezvoltarea unui program de formare comprehensiv, care să permită dezvoltarea profesională a tinerei generații, prin integrarea unor modele și paradigme socio-economice alternative, atât în ceea ce privește informații dar și atitudini.

Proiectul are la bază două premize importante:

(1) Economia socială și solidară ca model socio-economic alternativ:

Economia socială și solidară se afirmă tot mai mult ca un model socio-economic vibrant și promițător în UE și în diferite părți ale lumii. Economia socială și solidară își are rădăcinile în valori și prcatici incluzive, incluzâbd organizațile celui de-al treilea sector, precum: întreprinderi sociale, mișcări și certățeni ce dezvoltă alternative la diferitele fațete ale crizei cu care ne confruntăm (creșterea inegalităților sociale, descreșterea practicilor democratice, creșerea șomajului structural, pierderea coeziunii sociale, provocări ale mediului înconjurător, migrări forțate etc). Paradigma economică dominantă nu mai poate oferi răspunsuri pentru aspirațile profunde ale oamenilor și planetei, fapt ce face necesar un model sustenabil, bazat pe reciprocitate și solidaritate .

(2) Învățământul profesional și tehnic (TVET) ca instrument pentru schimbare socială:

O schimbare de paradigmă necesită o schimbare în conștiință. Acesta este motivul pentru care educația și formarea constituie o parte fundamentală a acestui proces – și mai ales TVET, cu un mare potențial de a transforma generațiile mai tinere în cetățeni și profesioniștii care sunt mai informați și conștienți, precum și mai capabilă să facă față provocărilor societale actuale.

Credem că este necesar ca tematica economiei sociale și solidare să fie abordată și prin învățământul TVET (secundar și non-terțiar), ca un accent pe competențe, dezvoltare profesională și abilități transversale. Programele TVET trebuie să fie inovatoare, în scopul de a răspunde la piața muncii contemporane și provocări sociale prezente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. identificarea oportunităților și constrângerilor existente pentru a introduce economia socială și solidară în curriculum TVET, la nivel european și național;
2. dezvoltarea unui pachet de training privind economia socială și solidară;
3. promovarea includerii unor module de economie socială și solidară în curricula IVET (activitate de advocay la nivel european și național).

În cadrul proiectului există mai multe grupuri țintă specifice, după cum urmează:

- furnizorii de formare de la nivel local, național și european în domeniul TVET, care furnizează cursuri de economie, management și asistență socială în învățământul secundar și nu superior;
- organizații locale, naționale și europene implicate în economia socială și solidară;
- decidenți politici de la nivel local, național și european;
- participanții la cursurile de economie socială și solidară.