Parteneri pentru o economie susteanbilă!

 

În secțiunea Articole vă propunem câteva succinte prezentări ale unor organizații sau demersuri cu potențial în domeniul economiei sociale, dezvoltate în Franța. Dacă sunteți interesați de mai multe informații privind astfel de exemple de bună practică sau doriți mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați pentru a vă pune la dispoziție raportul vizitei de lucru.


 

Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale

scurtă prezentare

Proiectul Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale este dezvoltat de către CRIES în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS, Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL şi Integra România. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European şi este prevăzut să se deruleze în perioada 2010-2013, în 5 regiuni de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Centru, Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est.

Un obiectiv principal al proiectului este analiza modului în care economia socială poate contribui la promovarea incluziunii sociale şi dezvoltarea unei societăţi echitabile. În acest sens, vom identifica şi promova iniţiative din domeniul economiei sociale şi solidare care au potenţial de generare de locuri de muncă sustenabile, precum şi de dezvoltare a coeziunii sociale la nivelul comunităţilor locale.

Alegerea partenerilor şi experţilor din cadrul proiectului are la bază înţelegerea caracterului multidimensional al economiei sociale precum şi necesitatea unei abordări transversale în vederea dezvoltării unui cadru favorizant iniţiativelor de economie sociale. Partenerii CRIES au expertiză în domeniul economiei sociale, în dezvoltarea de servicii de specialitate pentru persoane vulnerabile social, precum şi în promovarea democraţiei participative şi a responsabilităţii comunitare.

La nivel naţional vor fi dezvoltate opt Grupuri Locale de Acţiune, membrii acestora beneficiind de servicii de formare, de consultanţă şi coaching în vederea implementării de proiecte inovative, axate pe crearea de locuri de muncă în domeniul economiei sociale şi solidare.

Principalele rezultate ale proiectului

1) dezvoltarea unei Platforme europene pentru promovarea transferului de competenţe în domeniul incluziunii sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare

2) realizarea unui Document cadru cu privire la potenţialul de dezvoltare a economiei sociale şi solidare în România şi posibile scenarii de dezvoltare

3) dezvoltarea unui Ghid adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare

4) dezvoltarea a 8 Grupuri Locale de Iniţiativă, alcătuite din minim 160 de actori, ce devin membri ai parteneriatului transnational

5) dezvoltarea unei curricule de formare Metode practice de intervenţie în domeniul incluziunii sociale

6) formarea a minim 160 de membri ai parteneriatului transnaţional privind implementarea de proiecte inovative în domeniul economiei sociale şi solidare

7) dezvoltarea unor schimburi de experienţă complexe în cadrul parteneriatului transnaţional

8) sprijin în elaborarea şi implementarea unui număr de 8 proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare.

 

NOUTĂŢI

 

A doua întâlnire internaţională a grupului de think-tank în domeniul economiei sociale

 

În cadrul proiectului s-a constituit un grup pilot de think-tank în domeniul economiei sociale, care este format din experţi internaţionali (membri ai Platformei IRIS) precum şi din experţi români, care au expertiză în activitatea de inserţie socio-profesională a grupurilor vulnerabile.

 

Principalul rol al grupului de think-tank este de a identifica un set de măsuri şi instrumente specifice economiei sociale, care au un potenţial ridicat de multiplicare în condiţiile socio-econimice actuale din România

 

În cadrul celei de-a doua întâlniri a grupului au fost avute în vedere următoarele aspecte:

vizitarea mai multor demersuri care pot servi ca modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale;

 discutarea aspectelor esențiale, analiza practicilor și organizațiilor studiate;

discutarea unor aspecte prioritare în vederea finalizării Documentului Cadru de analiză privind politicile naționale și europene din domeniul incluziunii sociale.

 

 

 

ARTICOLE de prezentare a câtorva dintre obiectivele vizitei de lucru în regiunea Île-de-France

 

În numărul acesta vă propunem câteva articole de prezentare a unor organizații sau demersuri cu potențial în domeniul economiei sociale, dezvoltate în Franța. Dacă sunteți interesați de mai multe informații privind astfel de exemple de bună practică sau doriți mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați pentru a vă pune la dispoziție raportul vizitei de lucru.

L’Atelier – Centru Regional de Resurse pentru Economie Socială şi Solidară

http://www.atelier-idf.org/

 

 

 

Atelierul este o organizaţie neguvernamentală, care are ca membri fondatori autorităţi publice şi structuri active în domeniul economiei sociale şi solidare. Persoanele fizice nu se pot înscrie ca membri ai organizaţiei. Principalele structuri de conducere sunt:

§  Adunarea Generală:

§  Consiliul de Administraţie;

§  Colegiul 1 (12 locuri): autortităţi, instituţii publice;

§  Colegiul 2 (6 locuri): camera regională de economie socială şi solidară;

§  Colegiul 3 (6 locuri): actori/structuri de economie socială şi solidară;

§  Biroul.

 

Organizaţia a fost înfiinţată în anul 2007, la iniţiativa Consiliului Regional Ile de France. Din anul 2005, Regiunea Ile de France a dezvoltat o politică specifică de dezvoltare a economiei sociale şi solidare. În 2008, Regiunea lle de France a consacrat un buget de 13,4 milioane de euro dezvoltării economiei sociale şi solidare, sumă care reprezintă 14% din bugetul regional de dezvoltare economică şi de ocupare.

 

Principalele linii de dezvoltare stabilite în politica regională se referă la:

§  sprijinirea antreprenoriatului solidar şi colectiv;

§  susţinerea cu prioritate a activităţilor din domeniul ecologic, comerţ echitabil, servicii de îngrijire la domiciliu, turism social şi solidar, educaţie populară, inserţie socială prin activităţi economice, susţinerea antreprenoriatului feminin;

§  susţinerea de proiecte cu impact teritorial;

§  sprijin pentru promovarea economiei sociale şi sensibilizarea publicului larg.

 

L’Atelier participă la punerea în aplicare a acestei politici regionale de dezvoltare şi susţinere a economiei sociale şi solidare, alocându-se pentru activităţile organizaţiei un buget total  de 10 milioane de euro.

 

Număr de angajaţi: 10 persoane.

Principalele surse de finanţare sunt reprezentate de fondurile publice, aprox. 80%.

 

Atelierul are 3 misiuni importante:

§  1. Servicii de informare, consiliere şi sprijin pentru persoanele care doresc să înceapă o activitate în domeniul economiei sociale şi solidare;

§  2. Promovarea sectorului către diferiţi actori (public larg, autorităţi locale care doresc sa dezvolte politici de ESS);

§  3. Funcţia de centralizare a iniţiativelor existente în Paris (bază de date şi facilitarea contactului şi dezvoltarea de sinergii între acestea).

 

 

La Ruche – spațiu interactiv de colaborare pentru antreprenori sociali

http://www.la-ruche.net

La Ruche este un demers inovativ, înființat în iarna anului 2007, de 4 cofondatori. Este un demers inspirat din experiența Charlottei Hochman în Londra. Cuvântul denumește stupul de albine, ideea esențială fiind de a oferi un spațiu comun de lucru pentru oameni care participă la un sector alternativ al economiei și totodată la o comunitate de valori (specifice afacerilor sociale).

 

La Ruche este o asociație nonprofit cu 3 angajați care dezvoltă un spațiu deschis, dinamic,  comunicativ, non-elitist, care susține o comunitate de oameni implicați în demersuri de colaborare și schimb de idei în domeniul antreprizelor sociale.

 

Câteva aspecte fundamentale privind interacțiunea în La Ruche:

·         timp dedicat colaborării și schimbului de idei

·         auto-organizare

·         rolul esențial al spațiului deschis, modular, care poate fi adaptat în funcție de fiecare membru al comunității

·         suprafața pe care se desfășoară activitatea: 600 mp (închiriați de la o firmă imobiliară cu un interes pt. dezvoltarea unor spații culturale)

·         32 de organizații, aprox. 100 de persoane (la momentul vizitei)

 

Cum sunt selectați noii membri ai La Ruche:

Întâi, trebuie să demonstreze că participă la un demers de economie socială (sau vor să dezvolte un business social):

·         antreprenorii sociali primiți în Stup trebuie să aibă un scop social pentru businessul lor (vor să rezolve o problemă socială)

·         vor să construiască un model de afacere socială (inovativ)

 

 

Le Relais – restaurant de inserție - catering - centru de formare

http://www.lerelaisrestauration.com

 

 Tip de organizaţie: întreprindere de inserție socio-profesională

 

Număr de angajaţi: 27 angajați

 

Principalele surse de finanţare: fonduri publice și autofinanțare (prin activitățile economice).

 

Restaurantul reprezintă o initiațivă de succes în domeniul economiei sociale. Înființat în anul 1991 ca răspuns la problemele socio-economice din regiune, restaurantul a reușit să devină între timp un model de intervenție în sprijinul grupurilor defavorizate. Este amplasat în departamentul Seine-Saint-Denis, la nord-est de Paris, zonă cu anumite probleme socio-economice.

 

Obiectivele restaurantului sunt:

1. formarea profesională a unei categorii de tineri care nu are acces la o calificare profesională adecvată, datorită unui istoric de marginalizare socială. Sunt formate între 60-80 de persoane pe an în restaurant, în bucătărie sau în servire.

 2.  Susținerea unor locuri de muncă pentru beneficiari, atât în restaurantul Le Relais (Releul) cât și la restaurantele din regiune. Din cele 2000 de persoane formate până în prezent, mai mult de 500 de persoane au fost angajate în Restaurantul Le Relais iar 70% au fost angajate la restaurantele din regiune.

Activitatea restaurantului presupune o activitate de restaurant (bucătărie și servire) cât și una de catering. În medie, 100 de persoane iau prânzul sau cina, zilnic, în restaurant și 140 de servicii de  catering sunt oferite intr-un an (ex. cocktail, bufet, masă etc).

 

În ciuda faptului că suportul pentru initiațive de economie socială nu exista la momentul înființării acestui ONG, voința comună a membrilor comunității care au ales să acționeze împreună a făcut ca această inițiativă să devină în timp un real succes.

În prezent, restaurantul beneficiază și de sprijin din partea autorităților locale. 

Clienții restaurantului sunt foarte multumiti de serviciile acestuia și de faptul că pot susține o inițiativă incluzivă.

 

Jardin de Cocagne  

http://www.reseaucocagne.asso.fr

 

 

Organizaţia vizitată: Ferme de Buloyer, 2 rue Pierre Nicole, 78114 Magny-les-Hameaux.

 

Cuvântul Cocagne, din numele organizaţiei, are înţeles de: ţară de abundenţă, unde totul este posibil.

 

Tip de organizaţie: organizaţie neguvernamentală constituită conform Legii 1901.

Misiunea: Les Jardins de Cocagne sunt grădini organice orientate spre integrare socială şi profesională. Obiectivul principal de activitatea este legat de inserţie, obiectivul secundar este legat de legumicultură ecologică.

 

În cadrul organizaţiei există angajaţi permanenţi: 5 posturi cu normă întreagă din care: 2 şefi de echipă, secretar, asistent social şi director.

În plus, există 18 salariaţi de inserţie, trimişi de serviciile sociale. Angajarea se face cu contract de 6 luni, care poate fi reînnoit o dată (perioadă maximă de 12 luni). Este o cerinţă a autorităţilor publice care acordă resursele financiare, în sensul reducerii perioadei de angajare, pentru a putea fi susţinute un număr mai mare de persoane.

 

Profilul persoanelor angajate: persoane marginalizate și cu risc crescut de excludere socială (persoane fără locuinţă, fără ocupație, femei singure etc.), cu vârste cuprinsă între 16 şi 60 de ani, cu situaţie precară şi care se confruntă cu dificultăţi profesionale, sociale sau personale.

 

Relaţia între organizaţie şi salariatul de inserţie este stabilită pe baza unui contract de munca cu un număr maxim de 26 ore/săptămână;

 

Pentru a încuraja un regim de viață echilibrat, angajaţii primesc legume naturale cultivate în fermă, lucru care aduce diferenţe semnificative în starea de sănătate a acestora (este vizibil modul în care salariaţii de inserţie îşi îmbunătăţesc condiția pe parcursul activităţii în organizaţie). Ferma nu asigură servicii de cazare pentru salariaţii de inserţie.

 

Principalele surse de finanţare.

Investiţia iniţială a fost de 150.000 euro.

Primesc un sprijin financiar din surse publice de aproximativ 6.000 euro/an/persoană.

Structura veniturilor: 70% din bugetul total este asigurat din surse publice şi 30% este asigurat din valorificarea produselor.

Structura cheltuielilor: un buget global de aprox. 500.000 euro/an care este împărţit aproximativ în felul următor:

§  60% salarii;

§  20% susţinere pentru încadrare;

§  20% costuri pentru funcţionare (fără costurile iniţiale de investiţii).

 

Descrierea iniţiativei:

În 1991 a fost înfiinţată prima Jardin de Cocagne în Estul Franţei. Între 1996 şi 1999 numărul de grădini a crescut de la 20 la 50. Reţeaua Le Reseaus Cocagne, a fost creată în iulie 1999 şi are actualmente 110 ferme/grădini similare în care lucrează 600 de angajaţi permanenţi şi 1.500 de voluntari, 3.500 grădinari care deservesc 20.000 de familii (membre ale organizaţiilor). În cadrul reţelei fiecare fermă trebuie să se implice şi să ofere sprijin fermelor noi care se înfiinţează (principiul essaimage-ului).

 

Prin dezvoltarea unei activități sociale, economice, de mediu şi recrearea legăturii sociale prin apropierea dintre oameni investiţi (grădinari - persoane aflate în contract de integrare, grădinari supraveghetori, membri, vecinii, fermierii locali, parteneri instituţionali etc), Jardins de Cocagne se află cu fermitate în inima economiei solidare şi a dezvoltării durabile.

 (www.reseaucocagne.asso.fr)

 

 

Jardins de Cocagne operează pe baza a patru principii cheie, prezentate în carta lor:

·         o vocaţie de integrare socială şi profesională a persoanelor aflate în dificultate;

·         producţia de legume cultivate în agricultură ecologică;

·         comercializarea acestor produse într-o reţea de membri;

·         integrare într-o filială locală a agriculturii biologice.

 

Punctul forte al Fermei de Buloyer (organizaţie care a găzduit vizita noastră de studiu) este faptul că participă într-o reţea naţională dinamică – Le Reseaus Cocagne, şi astfel poate să contribuie la schimbul reciproc de informaţii privind realizări, experienţe şi instrumente folosite.

 

Ferme de Buloyer este o grădină modernă, profesională, de mari investiţii, cu condiţii bune de muncă pentru personalul de inserţie. Grădina sprijină dezvoltarea teritorială într-un demers colectiv şi cetăţenesc şi în armonie cu mediul. Realizează programul de inserţie cu sprijinul autorităţilor locale, împlică cetăţenii să se asociaze şi să consume responsabil şi ajută la reinserţia pe piaţa muncii a persoanelor cu probleme sociale, economice sau personale.

 

Ferma deţine o suprafaţă totală de 4,5 ha din care 2.000 mp de seră de legume modernă, pentru a putea avea producţie pe toată perioada anului. Terenul este împrumutat de la autorităţile publice locale. Ferma există din secolul XVII (când a fost propietatea unui ordin monahal) şi deţine actualmente atât construcţii de patrimoniu păstrate şi puse în valoare, cât şi construcţii transformate pentru a corespunde nevoilor de producţie şi depozitare.

 

Din punct de vedere al activităţii de inserţie, particularităţile sunt date de modul în care se lucrează cu salariaţii de inserţie astfel, asistentul social se ocupă de parcursul lor (ei nu se mai află în grija serviciilor publice de asistenţă socială), luând în calcul mai multe aspecte necesare unei integrări de succes (problema locuinţei, identificarea unui loc de muncă la finalizarea perioadei de inserţie). O condiţie obligatorie din partea statului este ca cel puţin 30% din persoanele care au fost angajate într-o Jardin de Cocagne să îşi găsească apoi un loc de muncă sau un curs de formare profesională.

 

Din punct de vedere al activităţii de agricultură ecologică, produsele obţinute – legumele proaspete, sunt comercializate sub formă de „coşuri de produse”, acestea sunt vândute membrilor asociaţiei Jardin de Cocagne (membrii vin după coşuri o dată pe săptămână). Aceste coşuri au un conţinut diferit în funcţie de anotimp (între 5 şi 10 legume pentru 3-4 persoane) dar au acelaşi preţ de 64 de euro/lună (4 coşuri a 16 euro) plătit anticipat, indiferent de conţinut. Acest preţ este unul care se încadrează puţin sub preţurile de pe piaţa produselor ecologice, deşi costurile de producţie sunt mai mici (nu se doreşte o concurenţă neloială din partea organizaţiei).

 

Distribuţia se realizează pe un circuit scurt, legumele sunt ridicate de la fermă săptămânal, de către abonaţi (membrii organizaţiei). Pentru anul 2011 sunt pregătite contracte cu 75 de familii deşi asociaţia are 100 de membrii (există mai multe cereri din partea consumatorilor decât posibilitatea de a răspunde acestora). Grădina încurajează şi alte iniţiative, există sinergii cu aceste iniţiative locale (ex: un brutar local a fost invitat să îşi vândă pâinea ecologică la locul de distribuţie a coşurilor), de asemenea doreşte deschiderea unui restaurant cu produse organice.

 

Acest model vizitat ne-a oferit o imagine de ansamblu asupra modului în care, cetăţenii, într-un mediu economic, administrativ şi legislativ favorabil, sunt capabili să acţioneze ca actori  sociali importanţi pentru soluţionarea nevoilor proprii şi ale colectivităţii din care fac parte, prin dezvoltarea unor soluţii adaptate acestor nevoi, în armonie cu sine şi cu mediul în care trăiesc.

 

 

CE URMEAZĂ?

 

Platforma Transnaţională pentru Promovarea Transferului de Competenţe în domeniul economiei sociale

În perioada următoare va avea loc lansarea Platformei Transnaţioanle pentru Promovarea Transferului de Competenţe în domeniul economiei sociale. Obiectivul acesteia este de a facilita transferul de experienţă şi dezvoltarea de parteneriate transnaţionale în domeniul economiei sociale. În acest sens, echipa de think-tank dezvoltată în cadrul proiectului va întocmi un set de criterii de selecţie a structurilor care respectă principiile de economie socială şi solidară.

Acest demers este în acord cu preocupări existente în prezent la nivel internaţional de a face un mapping al structurilor de economie socială, în vederea creşterii vizibilităţii sectorului precum şi a promovării de colaborări transnaţionale.

 

Dezvoltarea a 8 Grupuri Locale de Acţiune în Regiunile Vest, Nord-Vest, Centru, Bucureşti-Ilfov, Nord-Est:

Un rol important în cadrul proiectului este jucat de către membrii Grupurilor Locale de Acţiune, care vor beneficia de servicii de formare, de consultanţă şi coaching în vederea implementării de proiecte inovative, axate pe crearea de locuri de muncă în domeniul economiei sociale şi solidare.

 Membrii Grupurilor Locale de Acţiune vor deveni membri ai unui Parteneriat Transnaţional, aceştia urmând să selecteze cele mai potrivite modele de intervenţie pentru comunitatea pe care o reprezintă. În cadrul Grupurilor Locale de Acţiune vor fi invitaţi să se înscrie reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai organizaţiilor agricole şi meşteşugăreşti, ai mediului de afaceri, ai mediului universitar şi ai mass-media.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.