Parteneri pentru o economie susteanbilă!

 

Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale

scurtă prezentare

Proiectul Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale este dezvoltat de către Asociația CRIES în parteneriat cu Platforma Europeană pentru Inițiative Etice și Solidare – IRIS și asociațiile Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL şi Integra România.

 

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European şi se deruleză în perioada 2010-2013 în 5 regiuni de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Centru, Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est.

Centrele de implementare sunt: Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Odorheiu Secuiesc, Iași și București.

 

Un obiectiv principal al proiectului este analiza modului în care economia socială poate contribui la promovarea incluziunii sociale şi dezvoltarea unei societăţi echitabile. În acest sens, echipa de experți IRIS și români au identificat iniţiative relevante din domeniul economiei sociale şi solidare, care au potenţial de generare de locuri de muncă sustenabile, precum şi de dezvoltare a coeziunii sociale la nivelul comunităţilor locale.

 

Alegerea partenerilor şi experţilor din cadrul proiectului are la bază înţelegerea caracterului multidimensional al economiei sociale, precum şi necesitatea unei abordări transversale în vederea dezvoltării unui cadru favorizant iniţiativelor de economie sociale. Proiectul valorifică o largă expertiză în domeniul economiei sociale, în dezvoltarea de servicii de specialitate pentru persoane vulnerabile social, precum şi în promovarea democraţiei participative şi a responsabilităţii comunitare.

 

În etapa următoare vom dezvolta la nivel naţional 8 Grupuri Locale de Acţiune. Membrii acestor grupuri locale vor beneficia de servicii de formare, consultanţă şi coaching în vederea implementării de proiecte inovative în domeniul economiei sociale şi solidare, axate pe crearea de locuri de muncă pentru persoane cu risc crescut de marginalizare.

 

 

Principalele rezultate ale proiectului

1) dezvoltarea unei Platforme europene pentru promovarea transferului de competenţe în domeniul incluziunii sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare

2) realizarea unui Document cadru cu privire la potenţialul de dezvoltare a economiei sociale şi solidare în România şi posibile scenarii de dezvoltare

3) dezvoltarea unui Ghid adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare

4) dezvoltarea a 8 Grupuri Locale de Iniţiativă, alcătuite din minim 160 de actori, ce devin membri ai parteneriatului transnational

5) dezvoltarea unei curricule de formare Metode practice de intervenţie în domeniul incluziunii sociale

6) formarea a minim 160 de membri ai parteneriatului transnaţional privind implementarea de proiecte inovative în domeniul economiei sociale şi solidare

7) dezvoltarea unor schimburi de experienţă complexe în cadrul parteneriatului transnaţional

8) sprijin în elaborarea şi implementarea unui număr de 8 proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare.

 

 

ACȚIUNI RECENTE

 

Întâlnire strategică a potențialilor actori implicați în dezvoltarea

Platformei naționale de Comerț Echitabil

Timișoara, 29-30 martie

 

În cadrul proiectului Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale, unul dintre domeniile de intervenţie vizează dezvoltarea Comerţului Echitabil şi Solidar în România, ca instrument de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale.

 

La eveniment au participat actori reprezentativi din România, activi în domeniul Comerţului Echitabil, alături de invitatul special, domnul Giorgio Dal Fiume, preşedinte al WFTO Europe (World Fair Trade Organization).

 

Principalele teme dezbătute:

- dezvoltarea unei strategii de promovare în România a produselor FairTrade, alături de produse de Comerț Solidar (create de mici producători locali aflați în situații de risc) sau alte produse provenite din domeniul economiei sociale; 

- dezvoltarea unei Platforme comune de promovarea a comerţului echitabil în România;

- promovarea criteriilor FairTrade în domeniul achiziţiilor publice.

 

Actorii participanți:

Asociația Re.Generation (București), prin Raluca Dan

Asociația Grupul de Inițiativă pentru Dialog (București), prin Florentina Constantin

Asociația Mai Bine (Iași), prin Anca Gheorghică

Asociația Institutul Intercultural Timișoara (Timișoara), prin Corina Răceanu

Asociația Lacrima Munților (Horezu), prin Iulia Smedescu

Primăria orașului Horezu, prin Constantin Nițu

Platforma IRIS, prin Giorgio Dal Fiume (WFTO Europe, AltroMercato)

Asociația CRIES.

 

Principalul rezultat al întâlnirii a fost dat de Inițiativa comună pentru constituirea unei Platforme naționale de Comerț Echitabil în România. Angajamentul comun al participanților este de a propune acest demers altor organizații interesate de promovarea Comerțului Echitabil / FairTrade în România, în vederea constituirii unei platforme naționale de promovare și reglementare a Comerțului Echitabil.

 

În contextul acestei vizite de lucru, președintele Organizației Mondiale a Comerțului Echitabil - Europa, Giorgio Dal Fiume, a participat la o emisiune TV de 60 minute, la studioul teritorial TVR Timișoara, unde a discutat, alături de Mihaela Vețan, președinta Asociației CRIES, situația Comerțului Echitabil în România.

 

 

 

Participarea asociației CRIES la primul Târg național de Economie Socială

Timișoara, 13-15 aprilie

 

Asociația CRIES a participat la Târgul național de Economie Socială desfășurat în premieră la Timișoara, între 13-15 aprilie, în incinta Casei Tineretului. Târgul a reunit organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu, instituții publice, producători locali din diverse regiuni, cooperative și societăți comerciale.

 

Standul Asociației CRIES a fost vizitat de peste 500 de persoane, au fost distribuite materiale de prezentare a principalelor activități ale organizației, precum și materiale specifice evenimentelor organizate în cadrul târgului.

 

În contextul lucrărilor conferinței desfășurate în paralel cu târgul, Asociația CRIES a prezentat parteneriatul ASAT de sprijinire a micilor agricultori care practică agricultura tradițională (www.asat.ecosapiens.ro), în contextul exemplelor de demersuri de economie socială din țara noastră.

 

Evenimente organizate de CRIES în cadrul Târgului

Promovarea Comerțului Echitabil (Fair Trade) – degustare de cafea și ceai provenite din Comerțul Echitabil

Promovarea Declarației Zilei Internaționale a Comerțului Echitabil – 14 mai 2011 

Distribuție de legume în cadrul parteneriatului ASAT – peste 20 de consumatori-parteneri au ridicat coșul cu legume săptămânal de la standul asociației CRIES

Lansarea inițiativei Comerţul solidar: instrument de promovare a produselor realizate de micii producători şi de întreprinderile sociale din România.

 

 

Ziua Mondială a Comerțului Echitabil, celebrată în Timișoara. 14 mai 2011

Timișoara, 14 mai

 

Unul dintre domeniile de intervenţie în cadrul proiectului vizează dezvoltarea comerţului echitabil şi solidar în România, ca instrument de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale.

Comerțul poate deveni un instrument fundamental pentru reducerea sărăciei și atingerea unui obiectiv esential, acela al dezvoltării sustenabile. Comerțul Echitabil asigură micilor producători un respect mai mare asupra muncii lor, permițându-le să își păstreze modul de viață tradițional și să ofere produse de calitate deosebită.

Anul acesta am organizat în Timișoara mai multe evenimente prin care este susținută tema Zilei Mondiale a Comerțului Echitabil în 2011: Comerţ pentru oameni – Adu comerţul echitabil în lumea ta! Partenerii noștri au fost Institutul Francez Timișoara, Asociația Salvați Copiii, Librăriile Cărturești și Asociația Mai Bine.

Pentru detaliile privind acțiunile organizate în cursul zilei de Sâmbătă, 14 mai, vă rugăm să consultați programul evenimentului.

O componentă importantă a fost dată de distribuirea de materiale informative cu scopul de a conștientiza cetățenii Timișoarei cu privire la implicațiile Comerțului Echitabil. Câteva mii de persoane au primit fie materiale tipărite, în cadrul acțiunii de promovare în centrul orașului sau în cadrul dezbaterilor organizate, fie în format online, pe liste de discuții și pe website.

 

Declarația Zilei Mondiale a Comerțului Echitabil (World Fair Trade Day Declaration) - 14 mai 2011

Criza economică globală, criza alimentară şi schimbările climatice afectează populaţia cea mai vulnerabilă din lume în modul cel mai profund. Mai mult de o treime din populaţia lumii trăieşte în sărăcie (2,7 miliarde de oameni trăiesc cu mai puțin de doi dolari pe zi). Criza alimentară globală a adâncit şi mai mult această situaţie dramatică, întrucât 925 milioane de oameni suferă de foame. Criza mondială confirmă necesitatea unei economii echitabile şi durabile la nivel local şi la nivel global şi necesitatea unui comerţ care să ofere micilor producători mijloace de trai sustenabile şi oportunităţi de dezvoltare.

 

Comerţul trebuie să aducă beneficii celor mai vulnerabili. Comerţul poate lucra în favoarea oamenilor.

Comerţul Echitabil (Fair Trade) este un răspuns eficace şi eficient la sărăcie. Comerţul Echitabil contribuie la o economie echitabilă şi durabilă la nivel local şi la nivel global.

În 14 mai 2011, milioane de mici producători, meşteşugari, fermieri şi manufacturieri, producători Fair Trade, comercianţi şi consumatori vor sărbători Ziua mondială a Comerţului Echitabil (World Fair Trade Day).

Ziua mondială a Comerţului Echitabil 2011 are ca temă "Comerţ pentru oameni – Adu comerţul echitabil în lumea ta."

    (fragment din Declarația Zilei Mondiale a Comerțului Echitabil 2011, http://www.worldfairtradeday10.org/)

 

 

Comerțul Solidar: Instrument de promovare a produselor relizate de micii producători și de întreprinderile sociale dîn România

Horezu, 18 mai

 

În data de 18 Mai 2011 a avut loc la Horezu seminarul cu titlul “Comerțul Solidar: Instrument de promovare a produselor relizate de micii producători și de întreprinderile sociale din România”.  Evenimentul a fost organizat de Primăria orașului Horezu în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Initiative Etice și Solidare (CRIES) și a prilejuit întâlnirea unor manageri de proiecte finanțate de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa prioritară 6 – “Promovarea Incluziunii Sociale”, precum şi alți actori interesaţi de acest demers.

Principala temă de discuție a fost promovarea Comerțului Solidar în Romania ca motor al dezvoltarii întreprinderilor sociale. În cadrul seminarului s-a stabilit obiectivul dezvoltării unui set de criterii relevante pentru Comerţul Solidar şi cel al identificării unor instrumente eficiente de certificare a produselor și serviciilor din această arie.

Conceptul de marcă socială sau de brand social a fost discutat din prisma importanței de a construi o viziune comună a actorilor implicați în dezvoltarea economiei sociale în România, care să articuleze eforturi locale și regionale într-o politică de dezvoltare națională.

Gheorgheni, jud. Harghita. Magazinul de desfacere a produselor certificate Transylvania Authentica.

 

Asociația CRIES, reprezentată prin Mihaela Vețan, a prezentat platforma de lucru pentru dezvoltarea Comerțului Solidar. Ștefania Andreescu, din partea Ministerul muncii, Familiei și Protecției Sociale, a prezentat noțiunea de marcă socială din cadrul proiectului “Economia Socială - Model Inovator pentru Promovarea Incluziunii Active a Persoanelor Defavorizate’’. Primarul orașului Horezu, Constantin Nițu, si-a manifestat ințentia de a sprijini dezvoltarea la Horezu în premieră a unui magazin care să comercializeze produse provenite din Comerţul Solidar.

Între exemplele de bună practică prezentate s-au numărat o serie de inițiative existente în România ce promovează criterii de calitate, criterii etice și solidare, în vederea comercializării produselor locale: Authentica Transylvania - marcă promovată de Fundația pentru Parteneriat, BIOCOOP Sibiu – cooperativă a gospodăriilor familiale țărănești,  Horezu Prim – o inițiativă locală a Primăriei orașului Horezu pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale și a categoriilor sociale defavorizate. Un alt exemplu notabil este parteneriatul urban-rural, dintre un grup de consumatori din orașe și țărani legumicultori din satele de proximitate, dezvoltat de Mihaela Vețan în zona de vest (ASAT - Asociaţia pentru Susţinerea Agriculturii Ţărăneşti).

Participanții au fundamentat Platforma națională de lucru pentru dezvoltarea Comerțului Echitabil și Solidar și au stabilit atribuțiile și responsabilitățile fiecărei organizații participante pentru etapele viitoare ale dezvoltării rețelei de Comerț Solidar.

O contribuție specială la consolidarea acestor eforturi ar putea să o aducă asocierea mai multor actori cu o misiune asumată în dezvoltarea economiei sociale.

Inițiatorii acestei acțiuni – Primăria Orașului Horezu și Asociația CRIES, alături de O.N.C.R. Brașov, Fundația “Sfântul Dimitrie”, K.C.M.C. București, Fundația Soros, Fundația “Îngerii Speranței” din Lugoj, Asociația Depresiunea Horezu, Institutul Intercultural Timișoara, “AUR” Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane din București, alături de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, își exprimă angajamentul în dezvoltarea acestui demers și sunt determinați să lărgească rețeaua de susținere a Comerțului Solidar în România.

Prin urmare, lansăm o invitație deschisă, tuturor organizațiilor interesate să participe la această inițiativă și să angreneze munca lor într-un efort constructiv de dezvoltare a Comerțului Solidar în România, de a ne contacta.

 

Timișoara, ma belle verte / Timișoara, frumoasa mea verde

Timișoara, 7 - 9 iunie

 

În zilele de 7,8 și 9 Iunie 2011, Institutul  Francez Timișoara prin Centrul său de Resurse pentru Educație Ecologică (C.R.E.E.), a organizat – în premieră în Timișoara - trei seri de proiecție de filme verzi, adică filme care tratează subiecte referitoare la natură, biodiversitate, dezvoltare durabilă, ecologie și mediu.

Evenimentul a avut loc la Sediul Comunității Evreiești, fiind organizat  în parteneriat cu Comunitatea Evreilor din Timișoara, Centrul Cultural German, asociația CRIES precum și cu alți actori implicați în protejarea mediului și în dezvoltarea economiei sociale și solidare.

Asociația CRIES a participat la acest eveniment cu un stand cuprinzând materiale de informare. Au fost împărțite participanților diverse materiale informative despre proiectele asociației, dar și cu privire la Parteneriatele ASAT și la Comerțul Echitabil.

În zilele de 8 și 9 iunie, în pauza dintre filme, membrii asociației CRIES au oferit partcipanților la eveniment o degustare de produse provenite de la producătorii ASAT. Totodată au fost prezentate informații suplimentare cu privire la parteneriatele ASAT, la modul cum timișorenii pot contribui la susținerea agriculturii tradiționale prin Comerț Solidar.

 

Simultan, asociația CRIES a organizat o degustare de ceai și cafea provenite din Comerțul Echitabil, prilej de a prezenta informații despre acest tip de comerț și modul în care fiecare cetățean poate contribui – din postura de consumator – la susținerea micilor  agricultori din Sud.

Impactul acțiunilor noastre în rândul participanților a fost unul crescut, demersurile asociației CRIES venind să ilustreze câteva abordări viabile în contextul dezvoltării sustenabile.

pentru mai multe informații despre eveniment, vizitați blogul evenimentului: http://timisoarafrumoasameaverde.wordpress.com/

 

 

Vizita agro-ecologistului francez Pierre Rabhi în Timișoara

Timișoara, 16 iunie

 

Dezvoltarea parteneriatelor urban-rural în România reprezintă un instrument important prin care proiectul nostru își propune să stimuleze o dezvoltare sustenabilă în agricultură și totodată să consolideze un pilon al consumului responsabil.

Comerțul Solidar poate deveni un instrument fundamental pentru reducerea sărăciei și atingerea unui obiectiv esential, acela al dezvoltării sustenabile. Comerțul Solidar asigură micilor producători agricoli un respect mai mare asupra muncii lor, permițându-le să își păstreze modul de viață tradițional și să ofere produse de calitate ridicată către zonele urbane de proximitate.

Acest mesaj a fost susținut și de agro-ecologistul Pierre Rabhi, care a vizitat Timișoara la jumătatea lunii iunie. Cu acest prilej, Pierre Rabhi a susținut conferința Pământ și umanism, o expunere pe marginea semnificației agriculturii ecologice, și a vizitat gospodăria lui Marcel Haș din Firiteaz, unul dintre producătorii agricoli membrii într-un parteneriat ASAT.

Agricultor, scriitor, filosof şi gânditor francez de origine algeriană, Pierre Rabhi este unul dintre pionierii agro-ecologiei. Fondator al Mişcării COLIBRIS (mişcare pentru pământ şi umanism), iniţiator al proiectului Amanins (asociaţie care vrea să reconcilieze ecologia şi economia), el este autorul multor lucrări, printre care: „Parole de Terre", „Du Sahara aux Cévennes", „Conscience et Environnement" sau „Graines de Possibles", unde îl are co-autor pe Nicolas Hulot.

Cartea Manifeste pour la Terre et l'Humanisme. Pour un insurection des consciences (2008) a fost tradusă în 2009 la Editura Basilica a Patriarhiei Române, cu titlul Manifest pentru o nouă relație a omului cu pământul.

 

Pierre Rabhi apără un mod de viaţă respectând omul şi natura şi susţine dezvoltarea practicilor agricole accesibile tuturor, mai ales celor nevoiaşi, fără impact asupra patrimoniului natural. Din 1981, Pierre Rabhi transmite cunoştinţele sale în ţările aride din Africa, dar și în Franţa şi în alte țări din Europa, încurajând efortul comunităților locale de a-și recâștiga autonomia alimentară.

În prezent, Pierre Rabhi este un recunoscut expert internaţional în securitatea alimentară şi a participat la elaborarea Convenţiei Naţiunilor Unite pentru lupta împotriva deşertificării.

Vizita în Timișoara a fost organizată de Institutul francez din Timişoara (IFT), prin Centrul său de Resurse pentru Educaţie Ecologică (CREE), în parteneriat cu Asociația CRIES şi ASAT (Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești).

 

CALENDARUL CONFERINȚELOR DE LANSARE A PROIECTULUI ÎN COMUNITĂȚI

 

Conferințele se vor derula sub titlul Economia socială – instrument de promovare a incluziunii sociale şi cetăţeniei active. Participarea la conferințe este deschisă pentru orice persoană sau organizație interesată de tematica prezentată.
 

IAȘI - 14 IULIE

ARAD - 18 IULIE

ORADEA - 18 IULIE

CLUJ-NAPOCA - 20 IULIE

SIBIU - 21 IULIE

TIMIȘOARA - 26 IULIE

BUCUREȘTI - 28 IULIE

ODORHEIU SECUIESC - 02 AUGUST

 

Pentru înscriere, vă rugăm să ne contactați telefonic sau să ne scrieți la adresa olimpia.onita@cries.ro.

 

Vă așteptăm!

 

 

 

Material de comunicare realizat de Sergiu Florean, Olimpia Oniță și Mihaela Vețan.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.