web analytics
Produse de birotică și papetărie. Proiect ID 63046

ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Asociaţia Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare, cu sediul în Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr. 11, ap. 1, Timişoara organizează achiziţie publică prin solicitarea de oferte în cadrul procedurii de cercetare a pieţei pentru achiziţie echipamente de birotica si papetarie, COD cpv: 42964000-1 – Echipament de birotică, COD CPV: 30192700-8 – Papetărie, aferentă proiectului Competențe și instrumente pentru adoptarea responsabilității sociale și de mediu în cadrul organizațiilor societății civile, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cāştigătoare este cel mai mic preţ.

Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine prin e-mail de la adresa: office@cries.ro.
Termenul limită de primire a ofertelor este 17.12.2012, orele 17.

Ofertele se pot depune într-un exemplar original, în plic sigilat, la adresa: Bd-ul .Bogdan Petriceicu Haşdeu, Nr. 11, ap. 1 Timişoara, Judeţul Timiş.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin e-mail: office@cries.ro.