web analytics
Anunț achiziție publică – Servicii de tipărire și livrare. Proiect ID 62500

Asociaţia CRIES, cu sediul în Str. B.P. Haşdeu nr. 11, ap. 1, Timişoara, 300016, jud.Timiș, organizează achiziţie publică prin solicitarea de oferte pentru servicii de tipărire şi livrare, COD CPV 79823000-9aferentă  proiectului Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Contractul de achiziție va avea o durată de 1 lună. Livrarea produselor se va face la sediul oferantului în data de 16.05.2013. Valoarea estimată a contractului este de 11.039 lei, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cāştigătoare este cel mai mic preţ. Documentaţia pentru ofertanţi si informatiile suplimentare se pot obţine la adresa office@cries.ro. Termenul limită de primire a ofertelor este 2.05.2013, ora 16, iar ședinta de deschide deschidere a ofertelor este în 2.05.2013, ora 17.00.

Ofertele se pot depune într-un exemplar original, în plic sigilat, la sediul Asociației CRIES.