web analytics
Anunț achiziție publică – Servicii de restaurant. Proiect ID 62500

Asociaţia CRIES, cu sediul în Str. B.P. Haşdeu nr. 11, ap. 1, Timişoara, 300016, jud.Timiș, organizează achiziţie publică prin solicitarea de oferte pentru servicii de restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă COD CPV 55311000-3aferentă  proiectului Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Contractul de achiziție va avea o durată de 1 lună. Prestarea serviciilor se va face la sediul oferantului în data de 17.05.2013. Valoarea estimată a contractului este de 14400 lei, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cāştigătoare este cel mai mic preţ. Documentaţia pentru ofertanţi si informațiile suplimentare se poate obţine la adresa: office@cries.ro. Termenul limită de primire a ofertelor este 2.05.2013, ora 16, iar ședinta de deschide deschidere a ofertelor este în 2.05.2013, ora 17.

Ofertele se pot depune într-un exemplar original, în plic sigilat, la sediul Asociației CRIES.