web analytics
Anunț achiziție publică – Servicii de catering. Proiect ID 64094

Asociaţia CRIES, cu sediul în Str. B.P. Haşdeu nr. 11, ap. 1, Timişoara, 300016, jud.Timiș, organizează achiziţie publică prin solicitarea de oferte pentru servicii de catering pentru alte societăți sau instituții – coffee break, COD CPV 55523000-2aferentă  proiectului Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Contractul de achiziție va avea o durată de 1 lună. Prestarea serviciilor se va face la Universitatea de Vest Timisoara, în data de 16.05.2013. Valoarea estimată a contractului este de 2520 lei,  iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este cel mai mic preţ. Documentaţia pentru ofertanţi si informatiile suplimentare se pot obţine la adresa office@cries.ro. Termenul limită de primire a ofertelor este 2.05.2013, ora 16, iar ședinta de deschide deschidere a ofertelor este în 2.05.2013, ora 17.00.

Ofertele se pot depune într-un exemplar original, în plic sigilat, la sediul Asociației CRIES.