web analytics
Anunț achiziție publică – Servicii de contabilitate. Proiect ID 63046

ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Asociaţia CRIES, cu sediul în Str. B.P. Haşdeu nr. 11, ap. 1, Timişoara, 300016, jud.Timiș, organizează achiziţie publică prin solicitarea de oferte pentru servicii de contabilitate, cod CPV 79211000-6aferentă  proiectului Competențe și instrumente pentru adoptarea responsabilității sociale și de mediu în cadrul organizațiilor societății civile, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Contractul de achizitie va avea o durată de 3 luni.

Valoarea estimată a contractului este de 5000 lei, iar criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cāştigătoare este cel mai mic preţ.

Documentaţia pentru ofertanţi si informatiile suplimentare se pot obţine la adresa: office@cries.ro.

Termenul limită de primire a ofertelor este 25.06.2013, ora 10, iar ședinta de deschide deschidere a ofertelor este în 25.06.2013, ora 11.

Ofertele se pot depune într-un exemplar original, în plic sigilat, la sediul Asociației CRIES.